Kuvaus

Mariliina Valkama

Kasvikuvia

Galleria WW, Walleniuksen Wapriikki

Walleniuksenkatu 2, Juupajoki

27.4.-22.5.2022

Aaltosen ateljee

Valokuvalähtöiset teokset ovat useammasta eri kuvasta koottuja komposiitti- ja stereokuvia kasveista, jotka luovat hyvää, utopiaa kohti suuntaavaa tulevaisuutta sekä käsittelevät kasvien ja ihmisten yhteiselämää.

Tarkastelen taiteessani ihmisen suhdetta kasveihin. Minua askarruttaa myös kasvien suhde ihmiseen. En ole sitoutunut yhteen taiteen tekemisen tekniikkaan tai näkökulmaan, mutta jonkinlainen kytkös kasvimaailmaan on löydettävissä kaikessa taiteessani. Kasvit löytyvät teosten aihepiiristä, merkityksistä tai materiaaleista.

Käyttämiäni tekniikoita ovat esimerkiksi akvarellimaalaus omatekoisilla kasvimusteilla, paperiveistokset ja eläviä kasveja sisältävät esinekoosteet sekä erilaiset digitaaliset tekniikat ja niiden johdannaiset.

Olen kiinnostunut kulttuurisista merkeistä ja symboleista, niiden merkityksistä ja merkitysten muuntumisesta. Ajatus kasvien kielestä kiehtoo mieltäni.

Kasvit ja ihmisen yhteys niihin edustavat minulle toivoa, tulevaisuudessa siintävän utopian mahdollisuutta. Uskon, että hyvä tulevaisuus voidaan löytää vain jos se ensin osataan kuvitella. Etsin tätä toivon ja utopian sisältävää tulevaisuudennäkyä teoksissani.

Valokuvaan kasveja ja muokkaan tästä materiaalista kuvankäsittelyohjelmalla komposiittikuvia todellisten kasvien yhdistelmistä. Näiden valokuvalähtöisten  teosteni yhteys dokumentinomaiseen luontokuvaukseen tai kasvitieteellisiin kuviin etääntyy varsin kaukaiseksi. Teosten materiaalinen tekniikka on kuvansiirto vanerille. Siinä digitaalinen kuva liittyy käsityöhön ja toistettavasta kuvasta tulee ainutlaatuinen jokaisen repeämän myötä. Käytän teosten pohjana pääasiassa vaneriliikkeen ylijäämäpaloja.

Joissakin teoksissani sama aihe toistuu kahdesti rinnakkain. Se on stereokuva, jonka voi pienellä harjoittelulla nähdä ilman apuvälineitä kolmiulotteisena. Stereokuvat edustavat minulle katsomisen ja näkemisen tematiikkaa. Mikä siitä minkä ”näemme” on ”totta”? Millainen kuva ihmisellä voi olla todellisuudesta, jonka kolmiulotteisuuden hän kykenee näkemään vain yhdestä suunnasta kerrallaan?

Katso kaikki näyttelyt

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!

Seuraa

Tilaa uutiskirje