Kuvaus

Minnamari Helmisaari

Metsän merkitys

Galleria WW, Walleniuksen Wapriikki

Walleniuksenkatu 2, Juupajoki

14.9.-10.10.2022

Päägalleria

Akryylimaalauksia, kollaasja, valokuvateoksia ja kuvituksia, joissa tutkitaan luonnon arvoa ja nostetaan esiin metsän syvempiä, myyttisiä ulottuvuuksia.

Suomen pinta-ala on suureksi osaksi metsää, ja metsä on tärkeä luonnonvara sekä metsäteollisuuden käyttötarkoituksiin että haitalliselta metsäteollisuudelta suojeltavaksi. Tämän näyttelyn teokset nostavat esiin erilaisia aiheeseen liittyviä näkökulmia: Valokuvat kuvastavat metsien konkreettista, fyysistä olemusta. Kollaaseissa ja kuvituksissa keskiöön asetetaan metsässä asustavat eläimet ja hahmot, jotka harvoin saavat ääntään kuuluviin metsää koskevassa päätöstenteossa. Maalauksissa käytetään kaadetuista puista kerättyjä oksia ja kaarnaa: puiden asettaminen maalauksiin on tapa osoittaa kunnioitusta luonnolle ja nostaa esiin metsän syvempiä, myyttisiä ulottuvuuksia. Fyysisen näyttelyn rinnalle on luotu virtuaalinen näyttely, joka löytyy osoitteesta www.mnamri.com/forestofmeaning Tervetuloa näyttelyyn, joka on luotu metsän kunniaksi.

Minua kiehtovat asiat, joita opimme ajattelemaan ristiriitaisina, ja niiden sisällä ja välillä piilevät jaetut tilat. Pohjimmiltani uskon, että kaikki on yhteydessä toisiinsa monimutkaisilla ja yksinkertaisilla tavoilla. Taiteellisen käytäntöni päätavoitteena on helpottaa tämän monimutkaisuuden välittämistä eteenpäin luomalla konkreettisen, visuaalisen muodon sisäisille prosesseille, kuten tunnetiloille, mielen rakenteille ja alitajunnan viesteille. Tehtäväni on luoda taidetta joka voi auttaa luomaan yhteyden ulkoisen ja sisäisen maailman välille. Kun katsomme sisimpäämme voimme nähdä kuinka elämämme on yhteydessä laajempaan kokonaisuuteen. Ja kun näemme itsemme osana jotain suurempaa, avaudumme välittämiselle ja mahdollisuudelle nähdä elämä kallisarvoisena ja luonnollisen taianomaisena.

NÄYTTELYN AVAJAISET 14.9. KLO 16-18. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

In English

Exhibition

Minnamari Helmisaari – Forest of Meaning

Acrylic paintings, collages and illustrations that investigate the value of nature and highlight the forest’s mythical dimensions.

Finland’s surface area is largely forested, and the forest is an important natural resource both for the purposes of the forest industry and for protection from the harmful forest industry. This exhibition’s works highlight different perspectives on the subject. The photographic works portray the concrete, physical essence of forests. In the collages and illustrations, the focus is on the animals and creatures who rarely get their voices heard when decisions are being made about the forest. The paintings use wood material such as branches and bark collected from felled trees, as a way to pay homage to nature and to highlight the deeper, mythical dimensions of the forest. A virtual version of the exhibition can be accessed online on the website: www.mnamri.com/forestofmeaning

Welcome to an exhibition for the forest. /Minnamari Helmisaari

I am fascinated by intersections, the things we learn to think of as opposites, and the shared spaces between & within them. At the core, I think that everything is interrelated, in complex and simple ways. The main aim of my practice is to translate and convey this complexity, by giving a visual form to inner processes such as emotional states, constructs of the mind and messages from the unconscious. My mission is to create art that can help us see the connections between inner and outer realms. When we look within, we can see how our lives connect to a larger whole. And when we see ourselves as a part of something larger, we open up to caring and to the possibility to see life as precious and inherently magical.

Katso kaikki näyttelyt

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!

Seuraa

Tilaa uutiskirje