Kuvaus

Phia Delphia

Riposo

Galleria WW, Walleniuksen Wapriikki

Walleniuksenkatu 2, Juupajoki

27.4.-22.5.2022

Päägalleria

Maalausprojektissa yhdistetään kotialbumikuvia 90-luvulta sekä inspiraatiota Instagram- ja muotilehtien kuvista. Tavoitteena on elämysten, hetkien, arjen ja ihmisen olemuksen tutkiminen. Teoksissa tutkitaan fyysistä olemista, muistoja, mielikuvamaailmoja ja  haaveilua maalauksen keinoin. Näkökulma teoksiin on nuoruuden hetkessä elämisen ja unelmoinnin kuvailu arjessa aikana ennen älypuhelimia. Instagramin ja muodin kuvastot luovat maalauskokonaisuuteen omaa mielikuvien rinnakkaismaailmaa.

Riposo (suom. lepotauko) öljy- ja akryylivärimaalausten sarja koostuu 16 taulusta, joissa pääaiheena on 1995-vuoden EF-kielikurssilaisten ja Au pairien Lontoon matka. Maalausten referensseinä toimivat taiteilijan kotialbumivalokuvat ja niistä kehitetyt kollaasit. Maalaukset herättelevät kysymyksiä nykyajasta, aiheina esimerkiksi sosiaalinen media ja sen rooli, matkustaminen, saasteet ja nuoruuden valinnat. Maalaukset pyrkivät heijastamaan nuoruuden haaveilua ja samalla välitöntä hetkessä elämisen taitoa. Tuntemattomien Instagram-kuvista ja muotilehtien kuvista kollaasimaisesti rakennetut maalaukset ja kotialbumikuvista inspiroituneet teokset käyvät vuoropuhelua muistoista ja nykyajasta ja herättelevät keskustelua tulevasta.

Teoksissani tutkin ihmisiä ja tunnelmia maalauksen keinoin öljy- ja akryyliväreillä. Maalauksissani on usein kuvattuna Still-kuvamainen hetki tai tapahtuma, mutta pyrin myös heijastamaan mennyttä ja tulevaa. Olen kiinnostunut tutkimaan maailmaa kuvaamalla tuntemiani ja tuntemattomia ihmisiä rinnakkain samassa projektissa. Ihmisyyden kuvaamisessa minua kiinnostaa yksityisyys, jonka on tarkoitus suojata ja samalla etäännyttää muista ihmisistä, mutta toisaalta juuri tähän keskeiseen alueeseen sisältyy oleellisia elementtejä, jotka inhimillisyydessään yhdistävät ihmisiä. Maalatessani annan paljon tilaa intuitiolle ja aisteille enkä pyri hallitsemaan alitajuntaani. Maalaukseni ovat eksistentialistisia ja psykologisia prosesseja eri aiheista, joita tutkin ja kuvaan maalauksen keinoin.

Taiteilija tavattavissa avajaisissa ke 27.04. klo 16-18.

 In English:

Paintings in Walleniuksen Wapriikki 27 April – 22 May 2022

This painting project combines home album images from the 1990s as well as inspiration from Instagram and fashion magazine images. The goal of the painting project is to explore experiences, moments, daily life and the essence of being a human. The works explore physical existence, memories, imaginative worlds, and dreaming by means of painting. The perspective on the artworks is the description of dreaming and living in the moment in daily adolescent life before smartphones. The catalogues of Instagram and fashion create a parallel world of images for the collection of paintings.

Riposo (”rest, break” in English) is a series of oil and acrylic paintings consisting of 16 pictures. Their main topic is the 1995 trip to London of EF language course participants and Au pairs. The references of the paintings are the artist’s home album photos and the collages developed from them. The paintings raise questions about modern times, including social media and its role, travel, pollution, and adolescent choices. The paintings endeavour to reflect the dream of adolescence and at the same time the youth´s skill of living in the moment. Paintings and works inspired by collage-like images from unknown Instagram images and fashion magazines engage in a dialogue about memories and the present, and initiate a conversation about the future.

In my art, I explore people and moods by means of oil and acrylic paints. There is often a still image moment or event depicted in my paintings, but I also endeavour to reflect the past and the future at the same time. I am keen on exploring the world by depicting people I know as well as strangers concurrently in the same project. When describing humanity, I am interested in privacy, which is meant to protect a person as well as to distance from others, but on the other hand, it is exactly this central area that includes essential elements that connect people in its universal humanity. When painting, I give great space to intuition and the senses and I try not to control the subconscious. My paintings are existentialist and psychological processes on various topics that I explore and describe by means of painting.

Meet the artist 27.4. 16-18.

Katso kaikki näyttelyt

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!

Seuraa

Tilaa uutiskirje