Kuvaus

Sanna Kärkkäinen 

Tänäkin päivänä

Galleria WW, Walleniuksen Wapriikki

Walleniuksenkatu 2, Juupajoki

22.6.-17.7.2022

Keskigalleria

Näyttelyn teokset kuvaavat uupumuksesta heräämistä ja toipumista. Työskentelen päiväkirjamaisesti maalaten ja olen työskennellyt aiheen parissa noin vuoden. Teokset ovat abstrakteja ja maalaan tajunnanvirtaa. Teokset kuvastavat värien ja liikkeen kautta tunteiden ja tunnekokemusten vaihtelua eri päivien välillä. Maalaukset eivät ole synkkiä. Niihin on vaikuttaneet menneet ja tapahtuneet, mutta samalla niistä nousee parantumisen voima ja ilo. Teokset ovat kaikki omia itsenäisiä yksilöitään, jokainen kertoo oman tarinansa ja kuvaa juuri sitä päivää. Kaikkina päivinä ei ole yhtä paljon annettavana, mutta se riittää juuri silloin.

Kiitokset näyttelyä tukeneelle Kauno ry:lle.

Sanna Kärkkäinen on valmistunut Kuvataiteilijaksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta, Kankaanpään yksiköstä vuonna 2020. Hän asuu ja työskentelee Lahdessa. Kärkkäisellä on ollut yksityisnäyttelyitä muun muassa Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Kärkkäinen maalaa intuitiivisesti abstrakteja töitä kehon ja mielen tunnekokemuksista, resonoiden ympäröivää elämää. Hän toteuttaa teokset maalaten akryyli- tai öljyvärein kankaalle tai puulevylle. Teokset ovat kukin omia itsenäisiä yksilöitään kertoen jokainen omaa tarinaansa, omalla kielellään. Taiteilija kuvaa itseään ikään kuin ”välikädeksi”, joka tuo taiteen kautta näkyväksi sen mitä kulloisellakin aiheella on kerrottavanaan.

In English:

”Also today”

22.6.-17.7.2022

The works in the exhibition describe waking up and recovering from exhaustion. I work in diary-like painting and have been working on the subject for about a year. The works are abstract and paint the flow of consciousness. Through colors and movement, the works reflect the variation of emotions and emotional experiences between different days. The paintings have been influenced by the past but at the same time they grow from the power and joy of healing. The works are all their own independent individuals, each telling their own story and depicting that very day. There is not much to give every day, but that is enough.

The exhibition has been supported Kauno ry.

Sanna Kärkkäinen graduated as a Bachelor of Fine Arts from Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää unit in 2020. She lives and works in Lahti. Kärkkäinen has had solo exhibitions in Helsinki, Turku and Lahti. Kärkkäinen paints intuitively abstract works from the emotional experiences of body and mind, resonating with the surrounding life. He implements the works by painting with acrylic or oil paints on canvas or wood board. The works are each their own independent individuals, each telling their own story, in their own language. The artist describes himself as an “intermediary” who, through art, makes visible what the current topic has to say.

Katso kaikki näyttelyt

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!

Seuraa

Tilaa uutiskirje