Kuvaus

Tiina Tietäväinen 

Fleshback

Galleria WW, Walleniuksen Wapriikki

Walleniuksenkatu 2, Juupajoki

22.6.-17.7.2022

Päägalleria

Teoksia pohjustetusta pellavakankaasta, joiden pintastruktuurit kuvaavat hermoratojen luomia tahattomia liikkeitä, katkoksia kehon viesteissä eri toimintojen välillä sekä tilaa, jossa tajunta hämärtyy ja keho reagoi poikkeavalla tavalla.

Teosteni perusehtoihin kuuluu kehollisuus ja sen vuorovaikutus ympäristöön. Tarkastelen kehon toimintaa, sen sisäistä demokratiaa sekä sitä, miten nämä toiminnot paikallistuvat sisäisessä ja ulkoisessa kehossa. Olen usein käsitellyt töissäni kontrollin ja ihmisyyden tunteen häilyvyyttä ja näiden murroksia. Olen työstänyt teoksia esimerkiksi pohjustetusta pellavakankaasta, joiden pintastruktuurit kuvaavat hermoratojen luomia tahattomia liikkeitä, katkoksia kehon viesteissä eri toimintojen välillä sekä tilaa, jossa tajunta hämärtyy ja keho reagoi poikkeavalla tavalla. Työni kuvaavat katkoksia kehon eri osien välillä, näin muodostaen useita mahdollisia todellisuuksia.  Hahmottelen omaa työskentelyäni sen kautta, miten aika, paikka ja eri taidemuodot kohtaavat ja näin myös rakentavat teosta itseään. Keho ja sen tuottama liike on niissä aina mukana, koko prosessin ajan.

Tarkastelen maalauksen määritelmiä, raameja sekä niiden mukanaan tuomia ehtoja. Käsittelen kehyksiin pingotettua kangasta sekä mielikuvien vapaana areenana että niitä kannattelevana pohjana. Kuvakerrontaa kannattelee fyysinen narratiivi, jossa pinta sekä purkautuu että laajenee. Ruumiillistuvat tapahtumat avartavat tulkintaa, ja peilautuvat eri näkökulmiin ympäristöstämme. Omat kokemuksemme, aistihavainnot ja biologinen perimämme ohjailevat kokemuksiamme ympäröivästä todellisuudesta. Yhteinen maailmamme ei siis ole yksi ja sama, vaan erilaisuudestamme johtuen vallalla on monta todellisuutta samaan aikaan. Kokemuksemme on myös sidottu aikaan ja sen luonne määrittyy taustanaan koko eletty elämä, mennyt ja tuleva.

Taiteessani ruumiillinen ulottuvuus tulee esiin eräänlaisena taisteluna narratiivin ja kontekstin välillä, joka viittaa ihmisen elämän olomuotoihin – olemassaolo, kokemus ja tietäminen kietoutuvat toisiinsa. Oma mielikuva ruumiistamme ja sen suhteesta ympäristöön kiinnittää näkökulmamme maailmaan.

Tiina Tietäväinen (s.1976) on valmistunut taiteen kandidaatiksi Dartington College of Arts:sta 2000. Maisterin tutkinnon hän suoritti Aalto-yliopistossa 2013. Hänen tuotantonsa koostuu veistoksista, performansseista sekä videoinstallaatioista. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.

Katso kaikki näyttelyt

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!

Seuraa

Tilaa uutiskirje