Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Walleniuksen Wapriikin asiakas- ja matkustajarekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi Walleniuksen Wapriikki
Osoite Walleniuksenkatu 2, Korkeakoski
Puhelinnumero 040 515 3362
Sähköpostiosoite info@walleniuksenwapriikki.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys Walleniuksen Wapriikki
Nimi Hannele Eerola-Jämsén
Osoite Walleniuksenkatu 2, Korkeakoski
Puhelinnumero 040 515 3362
Sähköpostiosoite info@walleniuksenwapriikki.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

 • Palaute- / yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.

 • Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuvat majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annettuun lakiin
 • Asiakkaalla on henkilötietolain 29 §:n nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja asiakaspalveluun

Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja/tai laskutukseen tarvittavat tiedot esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitteet ja kansallisuus. Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja matkustajatietoja mm. nimi, osoite, kansallisuus, majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä sekä muita vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Asiakasrekisterissä käsitellään asiakkaan vapaaehtoisesti luovuttamia tietoja mm. nimi, yritys ja sähköposti.

Matkustaja- ja henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilöltä saadut tiedot
 • Asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot
 • Varauspalveluyritykset Booking.com ja Expedia.fi sekä matkatoimistot, yhteisöt ja muut matkailua harrastavat tahot
 • Yrityksen verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet ja kyselyt
 • Huonevarausten teon yhteydessä ja asiakkaan käyttämiä palveluita ja ostoja koskevat tapahtumat mm. walleniuksenwapriikki.fi -verkkopalvelun kävijämäärien tiedot, jotka Google Analytics tarjoaa sivuston kehittämiseksi
 • Sosiaaliset mediat kuten Facebook, Instagram ja YouTube
 • Viranomaisten pitämät rekisterit lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjä ei luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille – ainoastaan tilanteessa, jossa Suomen viranomaiset niin edellyttäisivät/vaatisivat.

 • Mahdollista manuaalista tietoa pidetään erikseen lukittavassa tilassa, joihin vain yrityksen henkilöstöllä on pääsyoikeus.
 • Sähköiset aineistot säilytetään pilvipalvelimella tai tietokoneella, joiden käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Tietoja pääsevät käsittelemään vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja yritystoiminnassa.
 • Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan henkilön vaatimuksesta.

Tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen muuttamista tai poistamista sekä oikeus perua antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäviksi oikeiksi.

Kolmansien osapuolten sivustot

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Walleniuksen Wapriikki ei vastaa oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä.

Evästeet

Walleniuksen Wapriikki käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluidemme parantamiseksi. Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Kerätyistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Google Analytics seurantatietojen antamisen voi estää asentamalla selaimeen Google Analyticsin opt-out lisäosan.